Missie van Expanding Visions

 ‘Het behalen van meer rendement uit leren met IT’.

IT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. 21ste eeuwse vaardigheden, flexibele school, gepersonaliseerd onderwijs en leren zien wij steeds vaker terugkomen als doelstellingen in de strategische beleidsplannen van het onderwijs. Deze onderwerpen leunen op adequate IT-voorzieningen en -diensten.

Het einddoel is om het onderwijsproces te laten renderen door de toepassing van IT. De aanpak om tot dit doel te komen verloopt analoog met een expeditie naar een bergtop:

Onderwijs presentatie V1.6

De weg naar de top wordt niet zo maar bereikt. Om daar te komen moet een aantal basiskampen worden ingericht. De weg naar de top kan gesplitst worden in ‘beschikbaarheid’ en ‘gebruik’. Hierbij geldt dat als de beschikbaarheid en in standhouding niet geregeld zijn, er een zware reis voor de boeg ligt.

Basiskamp 1: voorzieningen en middelen

Kenmerken van een goede infrastructuur  zijn: hoge beschikbaarheid, stabiliteit, schaalbaarheid, overzichtelijkheid, beheer(s)baarheid. En dit alles binnen een economisch verantwoord kader wat past bij uw ambities. In hoeverre is er sprake van architectuur-denken? Wat is een goede keuze voor devices? Tablets, laptops, desktops, chromebooks? Zonder de juiste klimuitrusting bent u kansloos om de top te bereiken.

Basiskamp 2: het organiseren van IT

Beheert en investeert uzelf of voert u regie op derden en bent u daar tevreden over? Heeft u de kosten in de hand en in balans met de opbrengsten? Heeft de IT-organisatie voldoende tijd en capaciteit om na te denken over IT in de klas? En hoe organiseert u dit binnen budget?

Is informatiemanagement belegd? Hoe en door wie wordt contract management uitgevoerd? Hoe en door wie wordt de IT-organisatie aangestuurd en hoe effectief is dat? Zonder sherpa’s en de juiste organisatie gaat u niet op de top komen. Basiskamp 1 en 2 gaan over beschikbaar maken en beschikbaar houden van IT-voorzieningen.

De top: ‘Leren met IT’

Van basiskamp 2 naar de top gaat u het gebruik stimuleren. En wat is het perspectief en ambitieniveau dat u hierbij nastreeft? Wat betekent ‘leren met IT voor u en wat zijn uw ambities? Is daar een eenduidige visie op bij alle stakeholders? Is er een plan of programma om de top te bereiken en wat is de boodschap? Is er sprake van voldoende intrinsieke motivatie? Hoe verleidt u de docenten? Wat is de veranderstrategie die u toepast en wie managet deze? Hoe gaat u de ‘mindshift’ tot stand brengen?

Kijk verder wat Expanding Visions voor u kan betekenen

images