Aanbesteden

Aanbesteden-2

Aanbesteden

EV helpt u bij het betrekken van de IT-onderdelen en -diensten die nodig zijn om de doelstellingen en ambitie van uw organisatie te realiseren. Een van de stappen is het inkopen via een aanbesteding. In voorkomende gevallen kan dit een EU-aanbesteding zijn of een onderhandse c.q. openbare aanbesteding. EV is van mening dat in ieder inkooptraject doelmatigheid centraal moet staan. Hiervoor gebruiken we methoden als Gunnen op Waarde en Best Value Procurement.

De visie van EV is dat voor het inkopen van complexe IT oplossingen het een randvoorwaarde is, dat er ook inhoudelijke kennis en ervaring van die IT aanwezig is. Veel cliënten kiezen voor EV vanwege deze combinatie van inhoudelijke IT-kennis, ervaring en inkoopexpertise.

Voorbeeldproducten

  • Aanbestedingsstrategie
  • Openbaar, Onderhands en Europees aanbesteden
  • Offerteaanvragen
  • Contractvorming

Meer weten of kennis maken? Mail met Jaap Kraaijenhagen (jaap.kraaijenhagen@ev.nl) of bel 035-5488388