Architectuur

architectuur-2

Architectuur

Door toenemende complexiteit van IT infrastructuren en het veelal Cloud gebaseerde applicatielandschap maakt EV frequent architectuurplannen voor haar cliënten. Het doel hierbij is een beheersbare IT-architectuur tot stand te brengen. Kern hierin is dat applicaties goed op elkaar aansluiten en dat informatie-uitwisseling mogelijk is. Uiteraard in een omgeving waarin brongegevens eenmalig en eenduidig zijn vastgelegd. Functionele en technische eisen moeten hierbij getoetst zijn aan de IT-visie van de organisatie of aan het IT-bestemmingsplan. Samen met haar cliënten bepaald EV welke bouwstenen nodig zijn binnen de IT-architectuur. De visie van EV is dat architectuurbouwstenen steeds meer worden belegd bij gespecialiseerde dienstverleners. EV speelt bij de architectuurontwikkeling daarop in.

Diensten van EV

  • Architectuur ontwikkeling
  • Functioneel ontwerp
  • Programma van eisen
  • Identity & Access Management
  • Informatiebeveiliging

Meer weten of kennis maken?

Mail met Jaap Kraaijenhagen (jaap.kraaijenhagen@ev.nl) of bel 035-5488388