Inspiratie en Visie

Het bepalen van een visie en strategie op de inzet van IT is een logisch vervolg en een aansluiting op de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan. Wij vertalen samen met u de doelstellingen naar uitvoerbare acties EV stimuleert en inspireren u bij het maken van gerichte keuzes die aansluiten bij het primaire proces. Wij coachen u bij het bepalen van het  gewenste ambitieniveau en definiëren met u realistische ontwikkelkaders waarbij wij tevens zorgdragen voor draagvlakontwikkeling.

Voorbeeldproducten

  • Inspiratie
  • Diagnose /Roadmap
  • IT-Bestemmingsplan
  • IT-Visie
  • Cloudstrategie
  • Sourcingstrategie
  • Bring Your Own Device- strategie
  • IT in het primaire proces

 

Meer weten of kennis maken?

Mail met Jaap Kraaijenhagen (jaap.kraaijenhagen@ev.nl) of bel 035-5488388