Organiseren & Besturen

besturing-2

Organiseren & Besturen

Binnen organisaties moet voor een optimaal gebruik van IT de techniek op orde zijn. Dat is een understatement. EV is van mening dat het goed inrichten van de organisatie rondom IT, ook wel de IT-Besturing of IT-Governance genoemd, een belangrijke randvoorwaarde is.

Zo moet duidelijk zijn hoe beleid tot stand komt, wie erover kan en mag beslissen en op welke wijze beslissingen herleidbaar zijn. Onder besturing valt ook het afstemmen van de interne klankvraag op wat de IT organisatie kan leveren. (vraag-aanbodrelatie). Hierbij kan de dienstverlening wel of niet zijn uitbesteed. In het verlengde hiervan dient een beheer- of regieorganisatie te worden ontwikkeld. Hierbij moeten beheersprocessen van IT dienstverleners, IT beheer/regieorganisatie en interne klantorganisatie nauw op elkaar aansluiten. EV hanteert dit als een kritische succesfactor die bepalend is voor de verwachtingen van de gebruikersorganisatie en de uiteindelijke tevredenheid over IT.

Voorbeeldproducten

  • Afstemming vraag en aanbod binnen organisatie
  • IT-Besturingsmodel
  • Informatie management
  • Regieorganisatie ontwerp en opzet
    • Contract en SLA-management
  • Organisatie van IT (processen, functies, taken en bevoegdheden)
  • IT-Beheerorganisatie (ITIL,1e en 2e lijns beheer)
  • Servicedesk inrichting

Meer weten of kennis maken?

Mail met Jaap Kraaijenhagen (jaap.kraaijenhagen@ev.nl) of bel 035-5488388