Regievoering

Bedrijfsvoering-2

Regievoering

Organisatieontwikkeling stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoering. Heb ik wel de juiste mensen in huis om de nieuwe ontwikkeling vorm te geven? Vaak zijn organisaties te klein om een specifieke rol zelfstandig in het vullen, om kwalitatief goede mensen te werven of wellicht als werkgever voldoende uitdaging te bieden. Organisaties maken dan pragmatische keuzes maar wellicht is het ook mogelijk om een rol te delen met andere organisaties en/of deze extern te beleggen.

Techniek verdwijnt steeds meer in de cloud. Het ‘As-a-Service’ als businessmodel is niet meer weg te denken. Dit vraagt voor uw organisatie om een nieuwe rol, namelijk die van ‘Cloud management’ ofwel het regie voeren over (cloud)leveranciers. Dit kunt u zelf uitvoeren of as-a-service afnemen bij ons afnemen. Wij noemen dit ‘Regie-as-a-Service’.

Om optimaal rendement uit uw geïnvesteerde Euro te halen moeten contracten adequaat gemanaged worden en IT Dienstverleners aangestuurd op het afgesproken Service Level Agreement.

De informatiemanager is van belang voor het aanjagen en borgen van de toegevoegde waarde van IT voor het primaire bedrijfsproces en het dichten van de kloof tussen vraag en aanbod.

EV biedt hiervoor de volgende diensten aan:

Regie-as-a-service van EV

  • Regiemanagement
  • Informatiemanagement
  • Interim management
  • Contract management
  • Architectuur ontwerp & bewaking
  • IT-inkoop
  • Servicedesk
  • Programma- en projectmanagement

Meer weten of kennis maken?

Mail met Jaap Kraaijenhagen (jaap.kraaijenhagen@ev.nl) of bel 035-5488388