Transitie en Transformatie

Transition2

Transitie & Transformatie

Het doorvoeren van een vernieuwing of een verandering raakt mensen. Medewerkers vragen zich soms af of iedere verandering een verbetering is. Men is enthousiast of juist afwachtend. EV vindt beheersbaar implementeren een must en geeft het managen van de verandering veel aandacht. Goede communicatie is hierbij een belangrijk instrument en draagt bij tot borging van de verandering in de organisatie.

Het inrichten van IT-organisaties zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde is een voorbeeld waarbij zowel project- als procesmatig aan de verandering wordt gewerkt.

Succesvol transformeren vraagt langdurige aandacht.

Voorbeeldproducten 

  • Inrichting regieorganisatie
  • Implementeren van co- , out- en insourcing
  • Kenniskringen en Professionele Leergemeenschappen implementeren

Meer weten of kennis maken?

Mail met Jaap Kraaijenhagen (jaap.kraaijenhagen@ev.nl) of bel 035-5488388