Vereniging Breedband Rijnmond

Rotterdamse instellingen zien `Vrijheid door Verbinding´!

 .

Breedband Rijnmond is in 2007 door 10 Rotterdamse instellingen opgericht met als doel om door vraagbundeling te profiteren van schaalvoordelen bij de huur van breedband.

Naast verbindingen is ook een POP naast de Rotterdam Internet Exchange beschikbaar zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van het aanbod van breedbanddiensten zoals:

 • Internetfeed
 • Telefonie (VOIP)
 • Hosting en storage
 • Uitwijk faciliteiten
 • Et cetera.

   .

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs
Leerlingen/studenten van ROC’ Zadkine, het Albeda College, LMC, CVO en het Wartburg College hoeven door de vorming van Breedband Rijnmond bijvoorbeeld niet langer te wachten op een internetaansluiting: ze kunnen nu zo inloggen en gebruik maken van het almaar groeiende aanbod van multimediale leermiddelen en – momenten.

 .

Zorg voor zelfstandigheid
Ook in de zorg speelt ICT een steeds prominenter wordende cruciale rol. Ouderen en minder valide mensen kunnen bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheden die breedband biedt, langer en prettiger zelfstandig blijven wonen. Via de computer communiceren met lotgenoten, verzorgers, dienstenaanbieders en familieleden, vrienden en/of kennissen, vergroot immers de zelfstandigheid en verkleint de kans op sociaal isolement.

 .

Woongenot
Woningcorporaties De Nieuwe Unie, PWS en Com•Wonen gaan breedband in eerste instantie vooral gebruiken voor de interne bedrijfsvoering, maar het nieuwe netwerk van glasvezelverbinding maakt uitbreiding van de dienstverlening aan huurders mogelijk. Vanzelfsprekend wordt hier over nagedacht.

 .

Vrijheid door Verbinding
Interne bedrijfsvoering wordt door de mogelijkheden van deze betaalbare bandbreedte versterkt. Maar daarnaast zijn toepassingen van breedband heel geschikt om knelpunten in maatschappelijke sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, te helpen oplossen. De verbinding maakt nieuwe netwerken, contacten en diensten mogelijk. Meer zelfstandigheid, meer veiligheid en een betere positie op onder andere de arbeidsmarkt zijn gevolgen. Vandaar de slogan: vrijheid door verbinding.

.

Breedband Rijnmond
Door het samenwerkingsverband worden voor de deelnemers de volgende zaken georganiseerd:

 • Belangenbehartiging en contractmanagement
 • Escalatie bij conflicten
 • Projectmanagement en advisering (facultatief)
 • Onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling

   .

Het pakket
Perceel 1: Glasvezelverbindingen in Rijnmond beschikt voor de koppeling van locaties. Dit betekent een privé glasvezelverbinding tussen twee locaties. Er is geen beperking in de soort en snelheid waarmee informatie over deze verbinding getransporteerd wordt. Deze verbinding wordt niet gedeeld met andere gebruikers en daadoor 100% veilig.

 

Perceel 2: Datatransport over glasvezelverbindingen uit perceel 1. Deze optionele dienst is nu beschikbaar in gegarandeerd (niet overboekt) 100Mb/s en 1 Gb/s Ethernet. Ook kan belichting door derden of door de deelnemer zelf verzorgd worden.

 

Perceel 3: De combinatie van de percelen 1 en 2 voor locaties die té kostbaar zijn om via eigen glasvezel aan te sluiten. Dit is nu beschikbaar in verschillende snelheden (100Mb/s en 1 Gb/s Ethernet) en in verschillende overboekingsfactoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bestaande netwerk van KPN.

 

Marktplaats: Breedband Rijnmond beschikt over een eigen POP naast de Rotterdam Internet Exchange. De hoofdlocatie van iedere deelnemer is gekoppeld met de POP van Breedband Rijnmond. Hierdoor zijn de daar aangeboden diensten direct beschikbaar voor de deelnemers.

 

Tarieven
De tarieven van zijn als volgt opgebouwd:

 • Eenmalige kosten voor de aanleg van de aansluiting
 • Periodieke kosten voor de huur van de verbinding(en). De tarieven hiervoor worden bepaald door de locale situatie ten opzichte van het aanwezige netwerk.
 • Bijdrage in de initiële projectkosten
 • Abonnement bij de koepelorganisatie.

   .

Verdeelsleutel
Alle kosten worden verdeeld over de deelnemers naar rato van het aantal aangesloten locaties.

 .

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers van Breedband Rijnmond zijn onderwijsinstellingen (ROC’s Zadkine en Albeda, LMC, CVO en het Wartburg College) woningcorporaties (Com.Wonen, De Nieuwe Unie en PWS) en zorginstellingen (ASVZ Zuid-West en BoumanGGZ).

 

Het initiatief is beginnen in 2005 en na een grondige voorbereiding en Europese aanbesteding is eind 2006 een raamovereenkomst gesloten. De directie over het project wordt verzorgd door Expanding Visions B.V. http://www.ev.nl

 .

Expanding Visions
Het managementadviesbureau Expanding Visions uit Baarn bracht door middel van vraagbundeling de instellingen bijeen en voert de directie over het consortium. Fase 1 van het project behelst de aanleg van de benodigde infrastructuur. Iedereen is welkom

Breedband Rijnmond staat open voor alle bedrijven en instellingen die vestigingen hebben in Rotterdam en omstreken. Dit ambitieuze samenwerkingproject is ‘slechts’ de start van een nieuw soort verbinding in en buiten de regio; de verbinding via breedband.

 .

Meer informatie
Vereniging Breedband Rijnmond

p/a Expanding Visions
Zeeweg 5
1271 VV  Huizen
T.a.v. Pieter Roovers

 .

Manager van de vereniging
Pieter Roovers
E: 
pieter@breedbandrijnmond.nl
T: 06 – 52 52 0209.